Pääsivulle      


Falli (fall)

Nostin. Köysi jonka avulla purje tai puomi nostetaan.

Fokka (fock, försegel)

Yksimastoisen veneen keulimmainen purje, kaksimastoisen veneen keulamastossa pidettävä purje

Garneeraus (garnering)

Veneen sisälaudoitus, ks. myös telkeet (tildet).

Irtoköli (lösköl)

Kölin alarenaan naulattu rima jonka tehtävä on suojata itse köliä.

Jölvari (jölvare, rorpinne)

Peräsinpinna, ruoripinna, helvari. Peräsimen yläpäähän työnnetty tanko josta venettä ohjataan.

Kaari (vrang)

Veistämällä tehty kaari.

Kahveli (gaffel)

Kahvelipuomi. Tarkoittaa myös puomin haarukkaa, ks. kluu.

Kalloploki (jungfru)

Aaveensilmä. Kolmireikäinen ploki jota käytetään vanttien kiristämiseen.

Kanalauta, kanasin (stamkraft,stamkrage)

Keulassa ja perässä veneen laidassa olevat vaakasuorat polviot jotka sitovat ylimmäisen laudan steeveihin ja suupanttiin.

Karveli (garvel)

Skantäkkiä sisäpuolella kiertävä pystysuorassa oleva lista.

Kensu

Sisäsaaristossa käytetty tasapohjainen ruuhi.

Ketka (språng)

Veneen laidan pituussuuntainen kaarevuus. Jos ketkaa on vähän, on vene suora.

Kinttukappale (karmvinda) Kölin ja peräpeilin taitteessa oleva veistetty lauta, vrt. vinta
Kinunki (kinnung)

Toisen laudan etupäässä oleva vinta. Myöhemmin tarkoitti myös veneen keulan kaarevuutta (vesiheittoa) yleensä.

Klaava (klava)

Purjerengas, litsa. Tavallisesti katajasta taivutettu rengas joka ommellaan kiinni purjeen masto- tai puomiliikkiin ja joka pitää purjetta paikoillaan.

Kluu (klo)

Kahvelin tai muun puomin maston puoleisen pään haarukka.

Klyyvari (klyvare)

Kaksimastoisen veneen etumaston etupuolella oleva keulapurje. Iso nenä.

Kryssata (kryssa)

Luovia, purjehtia vastaiseen.

Kukku (kocko)

Silakkaverkon merkkinä toimiva koho jossa vaakasuoran laudan päällä on pystyssä oleva, tavallisesti hieman koristeellinen lauta.

Lantti (land)

Laitalautojen saumakohta.

Lapa (årblad)

Airon lapa; sen litteä, vedessä oleva osa. Vanhoissa airoissa lapa on suhteellisen kapea ja pitkä, pituus on noin kolmannes airon pituudesta.

Lenssata (länsa)

Purjehtia avotuuleen.

Liikki (lik)

Purjeen reuna.

Liikkiköysi (likrep)

Köysi jolla purjeen liikki vahvistetaan. Köysi ommellaan liikkiin kiinni niin, että neula
työnnetään joka pistolla yhden köyden säikeen alta

Luuppi (slup)

Myöhemmän ajan kaupunkimatkoihin käytetystä, kajuutalla varustetusta veneestä sissaaristossa käytetty nimitys

Naara (dragg)

Tavallisesti nelihaarainen naara-ankkuri jota käytettiin silakkaverkkojen ja veneenkin ankkuroimiseen.

Paarlasti (barlast)

Painolasti.

Paasata, pasuttaa (basa)

Höyryttää venelautoja jotta niistä saadaan taipuisampia.

Paatti (båt)

Vene. Veneen yleisnimitys.

Pantteri, (spant)

Painokaari, rimasta tehty höyryttämällä paikoilleen taivutettu kaari.

Pehupenkki (sudpall)

Raiskatelki, telkeiden yläreunan ja laitalautojen välisen raon peittävä vaakasuora, veneen laitaa myötäilevä lauta.

Piikki (pik)

Spriitangon tai kahvelipuomin yläpää jossa oli purjeen piikkikulmaan sopivaksi veistetty kavennus.

Piitta (betta)

Venettä lujittava poikittainen tuki. Tavallisesti maston kohdalla, jolloin masto tukeutuu piitassa olevaan maston reikään. Piitta oli kiinteä, tuhto (toft) irrotettava.

Pisaralista

Skantäkin ulkoreunassa oleva liukuesteenä toimiva lista.

Plihti (plikt)

Veneen irrotettava keulakansi etupiitan ja keulan välissä.

Ploki (block)

Pylpyrä. Plokissa voi olla yksi tai useampia köysipyöriä rinnakkain tai peräkkäin (viuluploki). Avonainen ploki on heittoploki.

Polvio (knä)

Väärästä puusta tehty sidepuu joka kiinnittää esim. piitan veneen laitaan.

Ponsi

Airon varren paksuin osa.

Pulina (boliner)

Köysi jolla raakapurjeen etuliikki pingotetaan kryssatessa.

Punninki (spunning)

Ura johon lautojen päät steevissä sovitetaan tai alimman laudan alareuna kölissä sovitetaan.

Puuksprööti (bogspröt)

Keulapuomi. Verkkoveneissä käytetään joskus lyhyttä keulapuomia silloin kun halutaan käyttää klyyvaria.

Pyyry (lom)

Airossa oleva kädensija joka joskus tehdään kahta kättä varten. Tarkoittaa joskus myös koko sitä airon osaa joka on kädensijan ja partaan välissä. Kts. ponsi.

Pärjätä (berga)

Pelastaa, esim. alus, ihminen tai tavara joutumasta meren saaliiksi.

Rakki (rack)

U-kirjaimen muotoinen puunpala tai köydenpätkä jolla raaka kiinnitetään mastoon.

Ruori (roder)

Niin kutsutaan perävantaassa saranoissaan ja tapeissaan kulkemaan kiini-pantu sangen tähdellinen ase, joka on tehty vahvasta värkki-puusta, ja jonka aseen kumminkin puolin kääntelemällä aluksen kulku-suunta ruoripinnillä mieltä myöten hallitaan. (Suomalainen meri-sanakirja 1863)

Seisinki (sejsing)

Reivinaru. Köysi tai naru jolla reivattu purje sidotaan.

Skantäkki (skarndäck)

Sivukansi, venettä kiertävä useimmiten kapeahko kansi.

Skuutti (skot)

Kuutti, jalus. Köysi jolla purje jalustetaan oikeaan asentoon tuuleen nähden.

Staagi (stag)

Mastoa edestä tukeva köysi tai vaijeri. Myös puukspröötiä alhaalta tukeva köysi, vaijeri tai kettinki (vatustaagi)

Steevi (stäv)

Vannas, keulapuu, kokkapuu. Myös perävannas.

Spriipurje (sprisegel)

Priipurje, varpapurje. Nelikulmainen purje joka nostetaan spriitangon avulla.

Spriitanko (spristång)

Priitanko, varpatanko. Ohut seiväs jonka avulla spriipurje nostetaan. Yläpää työnnetään purjeen piikkikulmaan ja alapää nostetaan maston ympärille kietaistuun köysilenkkiin.

Suupantti (tullbord, sudband, raft)

Parraslista, veneen laitaa sen sisäpuolella kiertävä ja lujittava lista. Ahvenanmaalla ja osassa Turun saaristoa sudband tarkoittaa törmäyslistaa, siis veneen laitaa ulkopuolella kiertävää listaa.

Telkeet (tildet)

Sisälaudoitus, sisävuoraus, garneeraus. Veneen laitoja ja pohjaa myötäilevä tiivis
sisälaudoitus.

Troppu (stropp)

Päistään yhteen solmittu tai pleissattu lyhyt köydenpätkä. Käytetään taakkojen nostamiseen tai kannattamiseen. (esim. spriitroppu)

Tuhto (toft)

Veneen poikki kulkeva irrotettava lankku, jolla soudettaessa istutaan.

Tullat (tullar)

Parraslistassa oleviin reikiin työnnetyt tapit, joihin airo soudettaessa tukee. Tehdään
kovasta puusta: katajasta, omenapuusta, saarnesta, koivusta tms.

Turkki (durk)

Veneen pohjaa sisäpuolella peittävät vaakasuorat laudat.

Täkki (däck)

Kansi. Myöhemmän ajan veneissä saattaa olla keulassa ja/tai perässä lyhyehkö kansi.

Törmäyslista

Veneen laitaa sen yläreunassa ulkopuolella kiertävä lista, jonka tarkoitus on suojata
ylimmäistä lautaa.

Vantti (vant)

Mastoa sivulta tukeva köysi tai vaijeri.

Vieterilauta (fjäder)

Kölilauta, kölin pälle vaakasuoraan kiinnitettu lankku johon ensimmäinen lauta alasyrjästään kiinnitetään. Alunperin tehtiiin tukista veistämällä samalla kuin muukin köli.

Vinta (vinda)

Ensimmäisen ja toisen laudan etu- ja takapäät jotka ennen saatettiin veistää tukista,
mieluimmin sopivasti kierosyisestä.

Voilokki (vojlock)

Nautaeläinten karvasta tehty karkeahko huopa jota käytetään lautojen saumoihin tiivisteenä

                                                                                                               
Pääsivulle